Lubrication Oil, Grease Indicator
Langis, -grease-filter
Mga Palamig ng Langis - Nagpapalit ng Panlitan
Lube at hydraulic pump